วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ระบบนิเวศ คืออะไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วิทยาศาสตร์คืออะไร

วิทยาศาสตร์1 หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งกระบวนการประมวลความรู้เชิงประจักษ์ ที่เรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกลุ่มขององค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว
การศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ยังถูกแบ่งย่อยออกเป็น วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์

Daily Calendar

ค้นหาบล็อกนี้

กำลังโหลด...